^

Information about doctor

Lior Cohen - jeden z najznámejších odborníkov v psychológii, má rozsiahle skúsenosti v klinickej praxi. Zaujíma sa o štúdium a liečbu fobických porúch (najmä sociálnych), stresových posttraumatických porúch, obsedantno-kompulzívnych syndrómov, panických a depresívnych stavov, poruchy pozornosti s hyperaktivitou a deštruktívnych porúch správania. Precvičovanie liečby všetkých druhov životných kríz.

Využíva vo svojej praxi skupinový plán psychoterapie. Zbaviť sa niektorých psychologických problémov, závislostí, bojovať proti stresu zahŕňa hypnoterapiu. Obhajuje používanie integrovaného multidisciplinárneho prístupu, hľadá rady od iných špecializovaných špecialistov, čo má pozitívny vplyv na účinnosť liečby.

Lior Cohen je doktorom medicíny, odborným asistentom na Katedre klinickej psychológie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.

Vyštudoval Lekársku fakultu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, je členom asociácie kognitívno-behaviorálnej terapie.

Education and work experience

  • Lekárska fakulta Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, Izrael

Membership in international organizations

  • Izraelská kognitívno-behaviorálna terapia
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.