^
A
A
A

Agresívne správanie adolescentov

 
, Lekársky editor
Posledná kontrola: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Všetok obsah iLive je lekársky kontrolovaný alebo kontrolovaný, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť faktov.

Máme prísne smernice týkajúce sa získavania zdrojov a len odkaz na seriózne mediálne stránky, akademické výskumné inštitúcie a vždy, keď je to možné, na lekársky partnerské štúdie. Všimnite si, že čísla v zátvorkách ([1], [2] atď.) Sú odkazmi na kliknutia na tieto štúdie.

Ak máte pocit, že niektorý z našich obsahov je nepresný, neaktuálny alebo inak sporný, vyberte ho a stlačte kláves Ctrl + Enter.

Agresívne správanie adolescentov ročne čoraz viac roste a prejavuje sa. Súčasne to trpí aj mladá generácia.

Slovo agresia pochádza z latinky "aggredi", čo doslova znamená "útočiť", "útočiť". Bohužiaľ sa tempo moderného života, všetky druhy stresových situácií vedie k tomu, že agresivita mladší a nahnevaný, podráždené žiaci materských škôl je skôr normou, nie výnimkou z pravidla.

Psychológovia volajú agresívne také deštruktívne správanie, ktoré poškodzuje iných ľudí, psychologické alebo morálne.

Ale keď sa agresívne správanie prejaví bez rozumu, môže to znamenať, že človek trpí vážnou hormonálnou nerovnováhou v tele, rovnako ako v prípade Alzheimerovej choroby. Psychoterapeuti trvajú na dôkladnom preskúmaní a identifikácii príčin agresívneho správania, najmä ak sa vyskytuje počas dospievania.

Agresívne správanie tínedžerov, pokiaľ to nie je spôsobené chorobou alebo porúch v tele, môže byť formou protestu obmedzenia v škole, doma, a túžba presadiť sa medzi spolužiakmi cez konflikty s učiteľmi. Navyše sa môžu stať príčinou agresie sociálno-ekonomické rozdiely, vplyv médií, filmy, zlý podnik a konflikty v rodine medzi rodičmi a deťmi. V každom prípade by sa situácia nemala ponechať sama.

Agresívne správanie detí a adolescentov by nemalo vystrašiť rodičov a pedagógov, jeho včasná diagnóza a korekcia (liečba) dáva veľmi dobré predpovede.

Agresívne správanie je odchýlka, s ktorou je potrebné a možné bojovať. Moderná psychológia a psychiatria s agresívnym správaním detí a dospievajúcich je pomerne úspešná. Je dôležité správne a včas určiť príčinu, ktorá viedla k agresívnemu správaniu a predpísať liečbu. Môže to byť ako návšteva psychológa na preventívne rozhovory a liečebné ošetrenie.

Ak v detstve nedôjde k odstráneniu agresie, potom bude v dospievaní oveľa ťažšie bojovať.

Problém agresívneho správania adolescentov

Problém agresívneho správania adolescentov dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je relevantný. Psychológovia poznamenávajú, že v posledných rokoch sa úroveň agresie medzi dospievajúcimi výrazne zvýšila s rozvíjajúcimi sa a dobre rozvinutými krajinami.

Hlavnou príčinou je nepriaznivá atmosféra v rodine, ktorá kladie dieťaťu prekážky sociálneho správania.

Dominancia násilia a stuhnutia v médiách a kinematografii vedie k tomu, že agresívne správanie je vnímané adolescentmi ako normou. S pomocou agresie sa pokúšajú vytvoriť sa v tíme, aby dosiahli to, čo chcú.

Vývoj agresie ovplyvňuje mnohé faktory, biologické (dedičnosť, choroba) a psychologické.

Agresívne správanie adolescentov - diplom o tejto téme si vyberá rastúci počet absolventov psychologických škôl. Agresívne správanie adolescentov, ich diagnostika a prispôsobenie sa teraz, ako nikdy predtým, sú relevantné a dopytované.

Školskí psychológovia poukazujú na to, že agresia je bežná medzi stredoškolskými a juniorskými študentmi. A v špecializovaných lekárskych inštitúciách nemajú neurologi čas na odber pacientov. Na druhú stranu treba poznamenať, že ak pred 20-30 rokmi bola agresivita pripísaná iba nesprávnemu vzdelaniu, teraz si uvedomili, že agresívne správanie je choroba, ktorá sa musí liečiť.

Príčiny agresívneho správania adolescentov

Psychológovia volajú jeden z hlavných dôvodov prejavu agresie u adolescentov - túžbu upútať pozornosť. Agresia je druh výprasku na pomoc. Za agresiou sa často skrýva slabosť, strach, neistota.

Príčiny agresívneho správania adolescentov:

  • vekovej krízy
  • nepriaznivá situácia v rodine, materská škola, škola
  • komplexu menejcennosti
  • dedičnosť
  • hormonálne poruchy
  • choroby tela
  • zneužívanie alkoholu, liekov, antidepresív

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5]

Vlastnosti agresívneho správania adolescentov

Charakteristiky agresívneho správania adolescentov závisia do veľkej miery od pohlavia. Ak dievčatá uprednostňujú verbálne agresiu, potom mladí ľudia - používajú fyzickú silu.

Psychológovia hovoria, tieto typy agresívneho správania dospievajúcich - fyzická agresia, nepriama agresia (klebety, lisovanie nôh zabuchol dvere), verbálne agresie (krik, plače, hádky, vyhrážky, kliatby), negativizmus, zášť, podozrenie.

Podľa štatistík chlapci čoraz častejšie prejavujú agresiu ako dievčatá. A ich agresívne správanie je ťažšie upraviť.

Štúdie ukazujú, že hlavným dôvodom prejavu agresie v dospievaní je absencia rodičovskej lásky a starostlivosti. "Slobodné" deti, ktorých rodiny sú naplnené atmosférou nedôvery, násilia a urážky, sa ťažšie prispôsobia vzdelávacím inštitúciám, pretože majú podobnú schému komunikácie v spoločnosti.

Agresívne správanie v období dospievania je v prvom rade spôsobené nedorozumením v rodine. Ďalej nasledujú vekové krízy, vplyv médií a kina, používanie alkoholu a drog, problémy so štúdiom a rovesníkmi, ako aj dedičné choroby.

Pre chlapcov, charakteristickú fyzickú formu agresie pre dievčatá - verbálne. Ostré rozlíšenie agresie založenej na pohlaví sa vyskytuje vo veku 14-15 rokov.

trusted-source[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Psychologické charakteristiky agresívneho správania adolescentov

V dospievaní dochádza k puberte a psychickému dozrievaniu, túžbe po konflikte s celým svetom a najmä - učiteľmi a rodičmi, ktorí obmedzujú život. Toto obdobie je najťažšie a kontroverzné pre každého teenagera. Psychologické charakteristiky agresívneho správania adolescentov závisia od ich postavenia v spoločnosti, sociálnej úrovni. Existuje rozdiel medzi agresiou a agresivitou. Agresia je znaková črta a agresia je emocionálny stav, ktorý možno opraviť správnou metódou.

Psychologické charakteristiky agresívneho správania sa u chlapcov a dievčat sa líšia tak charakteristickými, ako aj časovými. Koniec koncov, puberty u dievčat začína rok alebo dva skôr.

Formy agresívneho správania adolescentov

Formy agresívneho správania adolescentov sú dva druhy - verbálne a fyzické.

Pre verbálnu formu sa najčastejšie uchýlia dievčatá, je to verbálna urážka a ponižovanie. Slovná agresia je nepriama a priama.

Fyzická agresia je typickejšia pre chlapcov. Priama fyzická agresivita je fyzické poníženie. Nepriama fyzická agresia - spôsobuje morálne škody. Symbolická fyzická agresia - zastrašovanie a hrozby.

Skutočnou formou agresie je fyzická trauma.

trusted-source[13], [14], [15], [16]

Diagnostika agresívneho správania adolescentov

Diagnostiku agresívneho správania adolescentov vedú odborníci - psychológovia, psychoterapeuti. Za týmto účelom sa vyvinulo množstvo programov a testov, ktoré za pár minút môžu určiť, či by mala byť upravená agresivita daného teenagera, alebo že dnes má jednoducho zlú náladu.

Často tínedžeri odmietajú priznať agresivitu svojho správania, nechcú komunikovať s psychológmi, robiť testy. Presvedčiť ich o potrebe diagnostiky je úlohou rodičov a psychológov.

Prezentácia agresívneho správania adolescentov zahŕňa diagnózu agresivity, správny výber metód na korekciu agresívneho správania.

V adolescencii sa po prvýkrát spochybňuje všeobecne uznávaná morálka, túžba ísť všetkým a všetci v rozpore, vytvoriť si vlastný hodnotový systém. Ak sa pokúšate ovplyvniť teenager silou, s najväčšou pravdepodobnosťou to povedie k ničomu. Z tohto dôvodu je konflikt medzi teenagerom a učiteľom najťažšie prispôsobiť sa, pretože učitelia konajú podľa pravidiel, nechcú sa oddávať, snažia sa porozumieť agresívnemu teenagerovi, príčinou jeho agresie.

trusted-source[17], [18], [19], [20],

Komu sa chcete obrátiť?

Oprava agresívneho správania adolescentov

Oprava agresívneho správania adolescentov spočiatku vykonávajú špecialisti - psychoterapeuti alebo psychológovia, vrátane školy. Koniec koncov často školský psychológ vie lepšie ako rodičia, aké problémy čelí jeho dieťa každý deň. Existuje množstvo metód. Najprv musíte vykonať dôkladnú diagnostiku, vylúčiť hormonálne a dedičné ochorenia.

Korekcia agresívneho správania adolescentov je spoločná práca rodičov, učiteľov a samozrejme aj tých, ktorí sú "chorí". Medzi odporúčaniami, vrátane prevencie agresívneho správania, dôležitým miestom je miesto aktívneho a zaujímavého voľného času školáka. Je veľmi dobré, aby deti všetkých vekových kategórií precvičovali v športových sekciách.

trusted-source[21], [22], [23], [24],

Metódy na korekciu agresívneho správania adolescentov

Metódy korigovania agresívneho správania adolescentov závisia od príčiny agresívneho správania. Ak je to psychologické, agresia sa upraví prostredníctvom psychologických rozhovorov, testov, programov, hier (skupinových aj individuálnych).

Metóda korekcie lieku na agresívne správanie sa používa, ak je choroba spôsobená biologickým faktorom, tj dedičnosťou, zneužívaním drog, alkoholom, antidepresívami. Aj agresívne správanie môže byť spôsobené porušením hormonálneho zázemia, infekčných chorôb.

Psychologická korekcia agresívneho správania adolescentov

Psychologickú korekciu agresívneho správania adolescentov vykonávajú školskí psychológovia alebo zamestnanci špecializovaných lekárskych inštitúcií. Psychologické úprava zahrňuje preventívne rozhovory a hry (individuálne a skupinové), maľovanie, hudba, splynutie s prírodou, zvieratami, Chris (často, komunikácia s koňmi a delfínmi premeniť aj tie agresívne deti, štandardné procedúry, ktoré nie sú v prevádzke) ,

Program na korekciu agresívneho správania adolescentov

Program na korekciu agresívneho správania adolescentov zahŕňa mnoho bodov, ktorých výber závisí od stupňa agresivity adolescentov, ako aj od jeho príčin. Ak ide o biologické faktory, ako napríklad dedičnosť, zneužívanie alkoholu a drog, antidepresíva, hormonálne poruchy, agresívne správanie sa lekársky upravuje, často v nemocničnom prostredí.

V iných prípadoch ide o psychologickú korekciu agresívneho správania - rozhovory, školenia, hry, kresby a hudbu, komunikáciu s prírodou a zvieratami.

Prevencia agresívneho správania adolescentov

Agresívne správanie teenagerov môže byť ovplyvnené mnohými faktormi - ťažkou situáciou v rodine, nedostatkom základných štandardov výchovy, prechodným vekom, sociálnymi a behaviorálnymi faktormi.

Predchádzanie agresívnemu správaniu adolescentov by malo začať už v detstve a robí ich rodičia. Za dva alebo tri roky všetky deti prejavujú agresiu, ale tí, ktorých správanie nebolo upravené, začínajú veriť, že agresívne správanie pomáha dosiahnuť požadované.

Psychológovia zdôrazňujú, že prevencia agresívneho správania dospievajúcich je nasledovné - vymedzenie faktorov, ktoré ovplyvnili vývoj agresie opatrení dospievajúcich rozvoj (obaja psychologické a farmakologické), k zníženiu agresivity.

Program, ktorý zabráni agresívnemu správaniu adolescentov

Program prevencie agresívneho správania adolescentov by mal byť schválený na úrovni Ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva.

Včasná prevencia, diagnostika a liečba agresie u adolescentov v budúcnosti výrazne zníži úroveň kriminogénnej situácie v spoločnosti. Okrem toho sa psychológovia a psychoterapeuti úspešne vyrovnávajú s dospievajúcou agresiou, ale s včasnou diagnózou.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.